[ Ponedjeljak 27.05.2024.]
Odluka o pokretanju
Naputak o financiranju
Povjerenstvo


 
Odluka o pokretanju iProjekata
KLASA: 650-03/08-03/00009
URBROJ: 533-05-08-0001
Zagreb, 11. travnja 2008.

Na temelju članaka 39. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne Novine“ br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03 i 79/07) a u svezi sa točkom 6.1. Postupka za upravljanje projektom financiranja projekta primjene informacijske tehnologije od 18. ožujka 2008. broj POS-MZOS-9901 državni tajnik dr. sc. Dragan Schwarz
donosi sljedeću

ODLUKU
o pokretanju postupka za odabir i financiranje
projekata primjene informacijske tehnologije za 2008. godinu

1
Ministarstvo će donijeti Naputak o načinu prijave i financiranju projekata primjene informacijske tehnologije za 2008. godinu.
Poziv za prijavu prijedloga projekata primjene informacijske tehnologije (dalje u tekstu: iProjekti) objavit će se na web stranicama Ministarstva.
2
Prijedlog odabira i praćenje izvedbe iProjekata obavljat će Povjerenstvo za odabir i praćenje projekata primjene informacijske tehnologije imenovano 15. rujna 2006. godine, klasa: 023-03/06-06/00255, urbroj: 533-05-06-0001.
3
Odabrani iProjekti financirat će se iz sredstava Državnog proračuna RH, razdjel 080- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, glava 45 – Nacionalna informacijska infrastruktura, aktivnost A628003 – Projekti primjene informacijske tehnologije.
4
Nadzor nad provedbom projekata obavljat će Ministarstvo putem Povjerenstva za odabir i praćenje projekata primjene informacijske tehnologije iz točke 2. ove Odluke.
5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Državni tajnik
Dr. sc. Dragan Schwarz

Copyrights ©2002-2004. MZOŠ. Sva prava zadržana. Oblikovanje i razvoj ©Listopad Web Studio.